Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2017. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
64/18
04.07.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset petoj sjednici, održanoj 4. jula 2018. godine, donijela je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2017. godinu 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2017. godinu.

 

  1.  Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-722/18                                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 4. jul  2018. godine                                                      NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                              Nedeljko Čubrilović