ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O DUGU SA STANJEM NA DAN 31. 12. 2022. GODINE

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
02.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i  člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj  redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU INFORMACIJE O DUGU

 SA STANJEM NA DAN 31. 12. 2022. GODINE

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.
  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj:  02/1-021-828/23                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                           NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                   Dr Nenad Stevandić