Zaključak o usvajanju Informacije o primjeni Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma

Verzija za štampanjePDF верзија
11.03.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj posebnoj sjednici održanoj 10. marta 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Informacije o primjeni Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o primjeni Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-219/21                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 10. mart 2021. godine                               NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                   Nedeljko Čubrilović