Zaključak o usvajanju Informacije o provedenoj proceduri javne nabavke putem Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina

Verzija za štampanjePDF верзија
45/18
16.05.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset sedmoj posebnoj sjednici, održanoj 16. maja 2018. godine, donijela je sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Informacije o provedenoj proceduri javne nabavke putem Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o provedenoj proceduri javne nabavke putem Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-507/18                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 16. maj 2018. godine                                                      NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                  Nedeljko Čubrilović