ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE ODBORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O ODRŽANOJ TEMATSKOJ SJEDNICI POD NAZIVOM „AKTIVNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA REPUBLIKE SRPSKE I BIH POVODOM NAMJERE REPUBLIKE HRVATSKE DA ODLAŽE RADIOAKTIVNI I NUKLEARNI OTPAD NA LOKACIJI

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
02.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj  redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU INFORMACIJE ODBORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O ODRŽANOJ TEMATSKOJ SJEDNICI POD NAZIVOM „AKTIVNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA REPUBLIKE SRPSKE I BIH POVODOM NAMJERE REPUBLIKE HRVATSKE DA ODLAŽE RADIOAKTIVNI I NUKLEARNI OTPAD NA LOKACIJI TRGOVSKA GORA U NEPOSREDNOJ BLIZINI GRANICE SA REPUBLIKOM SRPSKOM I BIH“

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju Odbora za zaštitu životne sredine o održanoj Tematskoj sjednici pod nazivom „Aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske i BiH povodom namjere Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora u neposrednoj blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH“.
  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj:  02/1-021-827/23                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                          NARODNE SKUPŠTINE 

 

                                                                                 Dr Nenad Stevandić