ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA FISKALNOG SAVJETA REPUBLIKE SRPSKE O RADU ZA PERIOD 1. 1 - 31. 12. 2022. GODINE

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
02.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), u vezi sa članom 28. stav 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15 i 62/18), Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

 

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA FISKALNOG SAVJETA REPUBLIKE SRPSKE O RADU ZA PERIOD 1. 1 - 31. 12. 2022. GODINE

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1. 1 - 31. 12. 2022. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-818/23                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                               Dr Nenad Stevandić