Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
94/21
28.10.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 28. stav 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15 i 62/18) i čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 7. oktobra 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj

za 2020. godinu

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-777/21                                                                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 7. oktobar 2021. godine                                                                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                 Nedeljko Čubrilović