Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12. 2016. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
73/17
20.07.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. jula 2017. godine, donijela je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti

Republike Srpske o finansijskom poslovanju

za period 01.01.-31.12. 2016. godine

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske  usvaja Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2016. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

Broj: 02/1-021-818/17                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2017. godine                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

     Nedeljko Čubrilović