Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske 2020. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
111/20
14.12.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 21. Zakona o Komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09) i čl. 177. stav 2, 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Devetnaestoj redovnoj sjednici održanoj 1. decembra 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2020. godinu

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2020. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-974/21                                                                                                 POTPREDSJEDNIK

Datum: 1. decembar 2021. godine                                                                          NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                         Denis Šulić