Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
88/19
10.10.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182, 187. st. 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 10. oktobra 2019. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Zaključak

o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora

finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-981/19                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 10. oktobar 2019. godine                             NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                      Nedeljko Čubrilović