Zaključak o usvajanju Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu u prvih šest mjeseci 2016. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
92/16
20.10.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Četrnaestoj sjednici, održanoj 20. oktobra 2016. godine, donijela je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K

 o usvajanju Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu u prvih šest mjeseci 2016. godine

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu u prvih šest mjeseci 2016. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-1207/16                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 20. oktobar 2016. godine                              NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                            Nedeljko Čubrilović