Zaključak o usvajanju Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina

Verzija za štampanjePDF верзија
95/19
31.10.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Sedmoj redovnoj sjednici, održanoj 31. oktobra 2019. godine, donijela je sljedeći  

 

 

Zaključak

o usvajanju Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske  usvaja Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1080/19                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 31. oktobar 2019. godine                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

                                                                                 Nedeljko Čubrilović