Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. 1 - 31. 12. 2021. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
68/22
20.07.2022

Na osnovu člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici održanoj 6. jula 2022. godine, donijela je

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

za period 1. 1 - 31. 12. 2021. godine

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. 1 - 31. 12. 2021. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-737/22                                                                                                                             POTPREDSJEDNIK

Datum: 6. jul 2022. godine                                                                                                                    NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                        Denis Šulić