Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
94/21
28.10.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 245. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17) i čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 7. oktobra 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-785/21                                                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 7. oktobar 2021. godine                                                                                    NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                         Nedeljko Čubrilović