Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2017. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
64/18
04.07.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset petoj sjednici, održanoj 4. jula 2018. godine, donijela je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova  Republike Srpske za   2017. godinu

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o  radu Ministarstva unutrašnjih poslova  Republike Srpske za  2017. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-719/18                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 4. jul  2018. godine                                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                       Nedeljko Čubrilović