Zaključak o usvajanju Izvještaja Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“

Verzija za štampanjePDF верзија
94/21
26.10.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177 stav 2., 182. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 7. oktobra 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti

boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-775/21                                                                                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 7. oktobar 2021. godine                                                                                               NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                     Nedeljko Čubrilović