Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-30.06.2019. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
95/19
31.10.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Sedmoj redovnoj sjednici, održanoj 31. oktobra 2019. godine, donijela je sljedeći  

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju

Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-30.06.2019. godine

 

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske  usvaja Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-30.06.2019. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1079/19                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 31. oktobar 2019. godine                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

       Nedeljko Čubrilović