Zaključak u vezi Zakona o amnestiji

Verzija za štampanjePDF верзија
61/18
21.06.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset petoj sjednici, održanoj 21. juna  2018. godine, donijela je sljedeći

 

ZAKLJUČAK

u vezi Zakona o amnestiji

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje predstavnike iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH i Domu naroda BiH da u pravnu proceduru upute prijedlog izmjene važećih zakona o smanjenju jedne trećine kazne za sve osuđenike što je važeći pravni princip u Evropskoj Uniji, odnosno evropskom zakonodavstvu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-666/18                                                               PREDSJEDNIK

Datum: 21.  jun  2018. godine                                              NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                            Nedeljko Čubrilović