Zaključak u vezi Zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
66/18
04.07.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset osmoj posebnoj sjednici, održanoj 4. jula  2018. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

u vezi Zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku

Republike Srpske

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da analizira važeći Zakon o krivičnom postupku, te da na osnovu izvršene analize razmotri potrebu donošenja novog Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u redovnoj proceduri, uz učešće profesionalne zajednice i stručne javnosti.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-738/18                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 4. jul  2018. godine                                                                NARODNE SKUPŠTINE

                      Nedeljko Čubrilović