Zaključci nakon razmatranja Tromjesečnog izvještaja o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period od 01.01. do 31.03.2006. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
95/06
15.06.2006

Zaključci nakon razmatranja Tromjesečnog izvještaja o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period od 01.01. do 31.03.2006. godine

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 174., 179. stav 1. i 2. i 248. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/05 i 32/06), a nakon razmatranja Tromjesečnog izvještaja o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period od 01.01. do 31.03.2006. godine, Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset šestoj sjednici, održanoj 15. juna 2006. godine, donijela je sljedeće

ZAKLJUČKE

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da za naredno zasjedanje pripremi i u proceduru proslijedi Informaciju o počinjenim ratnim zločinima nad srpskim stanovništvom u području Broda, Dervente, sarajevske regije, Birča, Krajine i cijele teritorije Bosne i Hercegovine.
  2. Zadužuje se Vlada Republike Srpske da informiše Narodnu skupštinu Republike Srpske o eshumaciji masovne grobnice u Brodu čiji su skeleti prošle godine odvezeni u Federaciju Bosne i Hercegovine i da odgovori da li su haški istražitelji uključeni u ovaj slučaj i ako nisu, zašto nisu i šta se preduzima na procesuiranju ratnih zločina nad srpskim stanovništvom.
  3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Republički serkretarijat za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu i istraživanje ratnih zločina da za sljedeću sjednicu Narodne skupštine dostavi Informaciju o sudbini dokumentacije dostavljenih istražiteljima Haškog tribunala o stradanju derventskih Srba 1992. godine u logorima u Derventi. Pomenuta dokumentacija je u više navrata dostavljana istražiteljima Haškog tribunala.
  4. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-762 /06

Datum: 15. juna 2006. godine

Broj službenog glasnika: 95/06