Zaključci u vezi Informacije o ''kupovini'' narodnih poslanika prilikom izbora Vlade Republike Srpske 18.12. 2014. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
55/15
25.06.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Osmoj posebnoj sjednici, održanoj 25.  juna  2015. godine, donijela je sljedećе 

Z A K LJ U Č K E

u vezi Informacije o ''kupovini'' narodnih poslanika prilikom izbora Vlade Republike Srpske 18.12. 2014. godine

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske primila je k znanju Informaciju o „kupovini“ narodnih poslanika prilikom izbora Vlade Republike Srpske 18.12.2014. godine.
  1. Narodna skupština Republike Srpske daje punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova i Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske u rasvjetljavanju svih okolnosti u vezi nelegalnog prisluškivanja i tonskog snimanja predsjednice Vlade Republike Srpske.
  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da su predmetni inkriminisani događaji imali za cilj destabilizaciju Republike Srpske i rušenje njenog ustavnog poretka.
  1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od nadležnih institucija Republike Srpske da istraže navode narodnog poslanika Stranke Napredna Srpska Gorana Đorđića oko afere prisluškivanja poslanika i sudije u Gradišci.
  1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da podigne nivo zaštite svih građana i, posebno, nosilaca najviših funkcija Republike Srpske,  u cilju sprječavanja ovakvih devijantnih pojava, koje mogu imati nesagledive posljedice po stabilnost i položaj Republike Srpske.
  1. Narodna skupština Republike Srpske smatra da nije bilo političke korupcije prilikom formiranja Vlade Republike Srpske i da je na oktobarskim izborima Koalicija SNSD, DNS i SP, imala potrebnih 42 poslanika za skupštinsku većinu.
  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 02/1-021-825/15                                                                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 25.  jun  2015. godine                                                                                  NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                          Nedeljko Čubrilović