Zaključci u vezi Informacije o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH

Verzija za štampanjePDF верзија
15.12.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2., 182. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset četvrtoj posebnoj sjednici održanoj 10. decembra 2021. godine, donijela je sljedeće

           

 

Z A K Lj U Č K E

u vezi Informacije o prenosu nadležnosti

sa Republike Srpske na nivo BiH

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske.

 

  1. Zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona i drugih propisa iz tačke 2. ovih zaključaka.
  2. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

 

     Broj: 02/1-021-1030/21                                                                    POTPREDSJEDNIK

     Datum: 10. decembar 2021. godine                                              NARODNE SKUPŠTINE

 

Denis Šulić