Zaključci u vezi Informacije o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti

Verzija za štampanjePDF верзија
15.12.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2., 182. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset četvrtoj posebnoj sjednici održanoj 10. decembra 2021. godine, donijela je sljedeće

           

 

Z A K Lj U Č K E

u  vezi Informacije o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH

u oblasti odbrane i bezbjednosti

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost na Odluku, broj 01-511/05 od 30. avgusta 2005. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 82/05) i Odluku o davanju ovlašćenja Vladi Republike Srpske da potpiše Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH sa Vladom Federacije BiH, broj 01-824/05 od 28.12.2005. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/05).

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan sa Vladom Federacije BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

 

  1. Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, Zakon o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Zakon o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine i Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

     Broj: 02/1-021-1033/21                                                                     POTPREDSJEDNIK

     Datum: 10. decembar 2021. godine                                              NARODNE SKUPŠTINE

 

Denis Šulić