Zaključci u vezi političko-ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini

Verzija za štampanjePDF верзија
04.02.2022

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2., 182. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset sedmoj posebnoj sjednici održanoj 1. februara 2022. godine, donijela je sljedeće

           

 

Z A K LJ U Č K E

u vezi političko-ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini

 

 1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da nisu prestali razlozi zbog kojih je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zaključke na Dvadesetoj posebnoj sjednici  održanoj dana 30.7.2021. godine.
 2. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da su se predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH ponašali i djelovali u skladu sa zaključcima usvojenim na Dvadesetoj posebnoj sjednici održanoj dana 30.7.2021. godine.
 3. Narodna skupština traži da predstavnici Republike Srpske izabrani u Parlamentarnu skupštinu BiH predlože Zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid.
 4. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o finansiranju nevladinih organizacija.
 5. Narodna skupština Republike Srpske podržava što skorije usvajanje i stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu.
 6. Narodna skupština Republike Srpske će osnovati radno tijelo za borbu protiv korupcije i svojim aktima predvidjeti da na čelu tog radnog tijela bude  predstavnik opozicije.
 7. Narodna skupština Republike Srpske traži od Parlamentarne skupštine BiH da prije svake sjednice dostavi Narodnoj skupštini sve materijale na razmatranje radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.
 8. Narodna skupština traži od Savjeta ministara BiH da prije svake sjednice dostavi sve materijale Vladi Republike Srpske na razmatranje radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.
 9. Narodna skupština traži od Predsjedništva BiH da prije svake sjednice dostavi sve materijale Predsjedniku Republike Srpske radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.
 10. Narodna skupština Republike Srpske smatra da je u skladu sa zaključcima sa Dvadesete posebne sjednice, da predstavnici Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH, Savjetu ministara BiH i Predsjedništvu BiH mogu da prisustvuju sjednicama, ali na način da u svom odlučivanju uvažavaju stavove i odluke Narodne skupštine Republike Srpske,  Vlade Republike Srpske i Predsjednika Republike Srpske, respektivno.
 11. Narodna skupštine Republike Srpske predlaže Predsjedniku Republike Srpske da uputi ponovni poziv predstavnicima institucija i drugih konstitutivnih naroda iz FBiH za razgovor i dijalog o mogućim rješenjima za prevazilaženje trenutne krize u BiH.
 12. Narodna skupština Republike Srpske ostaje pri stavu da BiH može egzistirati samo na bazi Ustava BiH i dogovora između dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
 13. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

 

     Broj: 02/1-021-77 /22                                                                        PREDSJEDNIK

     Datum: 1. februar 2022. godine                                            NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović