Zaključci u vezi sa Informacijom o međunarodnoj, političkoj i bezbjednosnoj situaciji – mjesto i uloga Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
08.06.2022

Na osnovu čl. 182. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset prvoj posebnoj sjednici održanoj 6. juna 2022. godine, donijela je

 

Z A K Lj U Č K E

u vezi sa Informacijom o međunarodnoj, političkoj i bezbjednosnoj situaciji –

mjesto i uloga Republike Srpske

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o međunarodnoj, političkoj i bezbjednosnoj situaciji – mjesto i uloga Republike Srpske.
  2. Republika Srpska  ostaje posvećena očuvanju mira u BiH i regionu kroz saradnju na regionalnim integracijskim i bezbjednosnim inicijativama, te podržava uključenje BiH u inicijativu „Otvoreni Balkan“.
  3. Republika Srpska je opredijeljena za poštovanje, pridržavanje i sprovođenje Dejtonskog sporazuma kao i za integraciju BiH i Republike Srpske u Evropsku uniju, uz poštovanje principa međusobnog uvažavanja, te smatra da su ova dva procesa kompatibilna i da se međusobno nadopunjavaju.
  4. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je donošenje odluka o sukobu između Rusije i Ukrajine u nadležnosti Predsjedništva BiH i da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji.
  5. Vođenje spoljne politike BiH je u nadležnosti Predsjedništva BiH i samo odluke donijete konsenzusom i na ustavan način u Predsjedništvu BiH mogu biti smatrane za zvaničan stav BiH o spoljnopolitičkim pitanjima, te u skladu s tim osuđuju se jednostrani postupci i istupanja predstavnika institucija BiH mimo zvaničnih stavova.
  6. Narodna skupština Republike Srpske traži od predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucija BiH da glasaju protiv uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i da zastupaju neutralan stav BiH i Republike Srpske u rusko-ukrajinskom sukobu, a u skladu sa zaštitom interesa Republike Srpske.
  7. Narodna skupština Republike Srpske smatra da je misija ALTEA potrebna u cilju očuvanja mira i stabilnosti i da treba da ostane u BiH u skladu sa mandatom koji joj Rezolucijom daje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
  8. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da preduzme sve mjere kako bi obezbijedila svim građanima Republike Srpske dovoljnu količinu životnih namirnica, energenata i električne energije, te ublažila inflatorni udar na životni standard građana.
  9. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da se primjena Zaključaka u vezi sa Informacijom o prenosu naležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH, od 10. decembra 2021. godine, odlaže za šest mjeseci kako se izbjeglo dodatno usložnjavanje spoljnopolitičke pozicije Republike Srpske u složenim geopolitičkim okolnostima.
  10. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

Broj: 02/1-021-602/22                                                                                                                                 POTPREDSJEDNIK

Datum: 6. jun 2022. godine                                                                                                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                           Denis Šulić