Zaključci u vezi sa Izvještajem o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina

Verzija za štampanjePDF верзија
113/16
15.12.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Petnaestoj sjednici, održanoj 15. decembra 2016. godine, donijela je sljedeće 

 

 

Z A K LJ U Č K E

u vezi Izvještaja o analizi i planu aktivnosti

 po pitanju traženja nestalih, istraživanju

i procesuiranju ratnih zločina

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da sagleda mogućnost vraćanja procesa ekshumacija u nadležnost okružnih i kantonalnih tužilaštava, kako bi se proces ekshumacija ubrzao i vratio u zakonske okvire.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva od predstavnika Republike Srpske u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine da  pokrene pitanje reforme Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, prije svega njegove upravljačke strukture.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

Broj: 02/1-021-1437/16                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 15. decembar  2016. godine                              NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                   Nedeljko Čubrilović