Zaključci u vezi sa Obavještenjem o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti

Verzija za štampanjePDF верзија
03.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

ZAKLJUČKE

U VEZI SA OBAVJEŠTENJEM O NEKIM POJAVAMA OD INTERESA ZA OSTVARIVANJE USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje sve predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH da u najkraćem roku pokrenu proceduru donošenja Zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kojim bi se, između ostalog, regulisao sastav i nadležnosti ovog suda.

 

  1. U cilju rješavanja pravne i političke krize izazvane Odlukom o izmjeni Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 47/23), kojom je Ustavni sud BiH brisao član 39. svojih Pravila, pozivamo Ustavni sud BiH da obavijesti Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i širu javnost, o postupku zakazivanja vanredne sjednice od 19. juna 2023. godine, dnevnom redu, načinu rada, broju sudija koji su učestvovali u radu i o svim drugim relevantnim informacijama za donošenje sporne Odluke.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske će tražiti mišljenje svih relevantnih međunarodnih institucija, uključujući i Venecijansku komisiju, o odlukama Ustavnog suda BiH od 19. juna 2023. godine i učešću stranih sudija u radu Ustavnog suda BiH.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja.

 

 

 

Broj: 02/1-021-815/23                                                                                                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                                                                                                         NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                        Dr Nenad Stevandić