Zaključci u vezi sa ustavnim položajem Republike Srpske i zaštitom njenih interesa na nivou zajedničkih institucija BiH

Verzija za štampanjePDF верзија
90/15
21.10.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 187. stav 1. i 2. i 254.  stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske,  na  Jedanaestoj posebnoj sjednici  održanoj   21.  oktobra   2015.  godine,  donijela   je   sljedeće

Z A K LЈ U Č K E

u vezi sa  Ustavnim položajem  Republike Srpske i zaštitom njenih interesa na nivou zajedničkih institucija BiH

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je dokument „Ustavni položaj Republike Srpske i zaštita njenih interesa na nivou zajedničkih institucija BiH“ i isti usvaja.
  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je Republika Srpska jedinstven i nedjeljiv ustavno-pravni entitet i da isključivo institucije Republike Srpske mogu zastupati Republiku Srpsku, u skladu sa Ustavom i zakonom.
  1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od izabranih i imenovanih lica sa teritorije Republike Srpske u institucijama BiH da pokrenu sve neophodne aktivnosti u cilju otklanjanja postojećih ili potencijalnih negativnih efekata po Republiku Srpsku po pojedinačnim pitanjima obuhvaćenim dokumentom iz tačke 1. Zaključaka.
  1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od izabranih i imenovanih predstavnika iz  Republike Srpske u institucijama BiH da ostvaruju neposrednu  komunikaciju sa institucijama Republike Srpske po svim pitanjima koja su predmet djelovanja institucija BiH, a koja se tiču ustavnog položaja, nadležnosti, te političkih, ekonomskih i drugih interesa Republike Srpske.
  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje izabrana i imenovana lica sa teritorije Republike Srpske u institucijama BiH da prije usvajanja odluka i zakonskih rješenja obavezno zatraže mišljenje nadležnih odbora Narodne skupštine Republike Srpske o pitanjima koja su od interesa za Republiku Srpsku.
  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da je najmanje jednom godišnje informiše o realizaciji ovih zaključaka.

Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da u slučaju kada procijeni da je došlo do štetnog djelovanja institucija BiH po ustavnu poziciju i interese Republike Srpske zatraži stav Narodne skupštine Republike Srpske u roku koji može biti i kraći nego što je navedeno u stavu (1) ove tačke.

  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da u roku ne dužem od 90 dana, dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim bi bila utvrđena odgovornost za neovlašteni prenos nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH, odnosno uzurpiranje nadležnosti Republike Srpske od strane institucija BiH.
  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da, bez odlaganja, o svakom zatraženom pitanju, dostavi stav i mišljenje izabranim i imenovanim licima sa teritorije Republike Srpske u institucijama BiH.
  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u   „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-        /15                                                                                                  Po ovlaštenju

Datum: 21. oktobar 2015. godine                                                                 Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                                      Nenad Stevandić