Zaključke u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa

Verzija za štampanjePDF верзија
22/19
06.03.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Drugoj sjednici, održanoj 6. marta 2019. godine, donijela je sljedeće  

 

Zaključke

u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske daje podršku građanskoj inicijativi u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da u Budžetu za 2020. godinu, u skladu sa mogućnostima, planira sredstva za obezbjeđenje besplatnih udžbenika za socijalno osjetljive kategorije koji pohađaju osnovnu školu u Republici Srpskoj.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske predlaže Vladi Republike Srpske da u narednom periodu izradi Zakon o besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

Broj: 02/1-021-202 /19                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                    NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

 Nedeljko Čubrilović