Nacrt zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske;