Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;