Aktivnosti Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor