Jedanaesta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, 26.2.2020.