Konsultativna sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske,13.5.2020.