Sedma posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, 11.11.2019.