Sedma posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, 21.6.2023.