Bilten Narodne skupštine Republike Srpske broj 3, maj 2016. godine