Bilten Narodne skupštine Republike Srpske broj 8, oktobar 2017.