Bilten Narodne skupštine Republike Srpske broj 9, decembar 2017.