Predsjednica odbora učestvovala u Beču na radionici Međunarodnog monetarnog fonda