Izvještaji Odbora u vezi sa Petom redovnom sjednicom