Izvještaji Odbora u vezi sa Trećom redovnom sjednicom