Izvjestaj Odbora u vezi sa Dvadeset petom posebnom sjednicom