Odbor za reviziju

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 69.

Odbor za reviziju ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

 

Član 70.

Odbor za reviziju:

 • razmatra izvještaje po obavljenim revizijama Glavne službe za reviziju budžetskih i drugih pravnih lica,
 • razmatra godišnje planove za reviziju Glavne službe za reviziju,
 • daje inicijativu za profesionalnu ocjenu rada Glavne službe za reviziju svake četiri godine,
 • razmatra izvještaj službe koja je vršila profesionalnu ocjenu rada Glavne službe za reviziju,
 • po potrebi zahtjeva od Glavne službe za reviziju da izvrši posebne revizije,
 • određuje platu i naknade glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora,
 • daje prijedloge Narodnoj skupštini o smanjenju budžeta budžetskih korisnika, na osnovu nalaza i preporuka iz izvještaja o reviziji,
 • usvaja godišnji budžetski zahtjev Glavne službe za reviziju,
 • upućuje Narodnoj skupštini na razmatranje sve negativne izvještaje Glavne službe za reviziju, i
 • razmatra i druga pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine, kada to traži Narodna skupština.

 

Članovi odbora:

 • Mirjana Orašanin, predsjednik
 • Strahinja Bašević, zamjenik predsjednika
 • Biljana Petković, član
 • Srđan Mazalica, član
 • Zoran Kokanović, član
 • Nebojša Vukanović, član
 • Dragan Galić, član
 • Saša Grbić, član
 • Predrag Nešić, član

Kontakt: