Izvještaj Odbora u vezi sa Sedamnaestom redovnom sjednicom