Оdbоr zа zаštitu prаvа izbјеglicа, rаsеljеnih licа i pоvrаtniка

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 86.

Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika ima sedam članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova, koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

Član 87.

Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika:

  • ostvaruje kontrolu zakonitosti rada organa i institucija koji u djelokrugu svog rada obavljaju poslove od značaja za ostvarivanje prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika i
  • obavještava Narodnu skupštinu o stanju i uočenim problemima u oblasti ostvarivanja prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

 

Članovi odbora:

  • Srđan Todorović, predsjednik
  • Milan Savanović, zamjenik predsjednika
  • Ranka Perić Romić, član
  • Aleksandra Stupar Radić, član
  • Denis Pijetlović, član
  • Dragomir Vasić, član
  • Mirsad Duratović, član

Kontakt: