Zakonodavni odbor

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 62.

Zakonodavni odbor ima 11 članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i sedam članova Odbora biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i dva spoljna člana koja nisu iz reda narodnih poslanika.

Član 63.

Zakonodavni odbor:

 • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Narodna skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade;
 • razmatra prijedloge i zahtjeve za davanje autentičnih tumačenja zakona i drugih akata, daje o tome mišljenje Narodnoj skupštini i utvrđuje prijedloge autentičnog tumačenja;
 • prati izgrađivanje pravnog sistema i daje Narodnoj skupštini mišljenja i prijedloge o načelnim pitanjima izgrađivanja tog sistema;
 • podnosi Prijedlog poslovnika Narodne skupštine;
 • daje mišljenja i prijedloge o ugovorima kada Narodna skupština učestvuje u njihovom zaključivanju;
 • utvrđuje prečišćene tekstove zakona i drugih opštih akata u Narodnoj skupštini, ako je ovlašćen;
 • radi druge poslove koje odredi predsjednik Narodne skupštine ili Narodna skupština.

Član 64.

Ako se na sjednici Narodne skupštine, prilikom razmatranja prijedloga zakona ili drugog akta, predlože bitne izmjene i dopune, Odbor na traženje Narodne skupštine daje mišljenja, odnosno prijedloge u vezi sa predloženim izmjenama i dopunama.

Članovi odbora:

 • Dušica Šolaja, predsjednik
 • Ivanka Marković, zamjenik predsjednika
 • Valerija Lakić, član
 • Srđan Mazalica, član
 • Nedeljko Glamočak, član
 • Gordana Vidović, član
 • Milan Petković, član
 • Andrea Dorić, član
 • Darko Banjac, član
 • Bojan Vidić, spoljni član
 • Vladimir Kovačević, spoljni član

Kontakt: