Verzija za štampanjePDF верзија

Šesti saziv

28.11 2002. godine - 09.11 2006. godine

 

R/B IME I PREZIME DATUM I MJESTO ROĐENjA IZBORNA JEDINICA SAZIV
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)
1 ARSENOVIĆ ĐOJO 06.01 1952 Bijeljina 4 II, V, VI Smijenj. Odl. Vis.Pred
2 BERIĆ DUŠAN 01.05 1956 Prijedor 1 V, VI, IX odustao od mandata
3 BOJIĆ BORISLAV 16.11 1960 Prijedor 1. km IV, V, VI, VII
4 VASIĆ DRAGOMIR 30.10 1964 Tuzla 5 V, VI, IX Smijenj. Odl. Vis. Pred
5 GLIGIĆ VOJISLAV 16.10 1954 M. Grad 2. km VI,VII,VIII smijenjen odl Vis. Pred
6 DUNjIĆ SLAVKO 11.04 1952 Foča 1 IV, V, VI, IX
7 EĆIM-ZLOJUTRO VESNA 04.02 1961 Skoplje 2 V,VI smijenj Odl. Vis. Pred
8 ZEJAK VOJIN 15.08 1960 Bje. Polje 4 VI
9 KALINIĆ DRAGAN 19.09 1948 Sarajevo 5 I, II, III, IV, V, VI Smijenj Odl Vis.Preds
10 KOŠARAC MIRJANA 08.05 1958 Gacko 6 V, VI
11 KOVAČEVIĆ VLADO 03.03 1958 Gacko 6 I, VI
12 MARIĆ LAZO 16.07 1962 B.Brod 3 km VI, VII
13 NINKOVIĆ MILAN 15.06 1943 Doboj 3 I, VI smijenj odl. Vis. Pred.
14 PLANINČEVIĆ NADE 25.08 1968 Derventa 3 V, VI, IX
15 PRTILO SLOBODAN 09.10 1963 Trebinje 6 VI, VII
16 PETROVIĆ OBREN 11.05 1957 Doboj 3 VI odustao od mandata
17 PEJAKOVIĆ MIRKO 08.07 1955 Čelinac 2 VI
18 PIVAŠEVIĆ STANKO 31.08 1965 Gradačac 4 km II,III,IV
19 SEKULIĆ JELICA 02.11 1961 Priboj 4 V, VI
20 STANIĆ MILENKO 10.03 1962 Vlasenic. 5 I, V, VI smijenj odl. Vis. Pred.
21 STOJIČIĆ DUŠAN 28.10 1963 Jajce 3 V, VI, VII
22 STOJANOVIĆ BRANISLAV 18.09.1958. K.Varoš 2 VI
23 TUPAJIĆ MILAN 02.06.1954 Sokolac 5 II,III,IV,V,VI smijenj odl Vis. preds
24 TOMAŠ DRAGANA 08.08 1960 Prnjavor 1 VI, VII
25 UMIĆEVIĆ MOMIR 04.12.1951. M.Grad 1 V, VI
26 CVIJETIĆ DESANKA 22.03 1959 Obudovac 4 VI
*2 KRČMAR PETAR 09.01 1946 Srbac 1 VI
*16 BABIĆ OLIVERA 06.12.1967. Tuzla 3 VI
*1 NIKOLIĆ CVIJETIN 02.061958 Brčko 4 VI
*4 ĐUKANOVIĆ RODOLjUB 19.07 1952 Kravica 5 VI smijenj Odl Vis. Preds
*5 KRULj BRANKA 17.09 1957 Ljubinje 2 VI
*7 BOROJEVIĆ KRSTAN 18.05 1960 Kneževo 2 VI
*9 SAVIĆ SLOBODAN 23.04.1946 Foča 5 VI odustao od mandata
*13 TRIFUNOVIĆ BRANKA 21.01.1967 Zenica   V, VI
*20 KAZANOVIĆ JEZDIMIR 01.01.1962 Šekovići 5 VI
*23 SAVKIĆ TOMISLAV 01.01.1956 Milići 5 I, V, VI
*4a BERJAN VINKA 22.06.1964 Sarajevo 5 VI
*9a BATINIĆ CMILjKA 18.06.1959 Sokolac 5 VI
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (SNSD)
27 BJELOGRLIĆ RADOVAN 26.04.1954 Gacko 6 km VI. VII
28 VIDOVIĆ ZORA 17.11.1954. Srbac 1 VI
29 VOJVODIĆ DRAGAN 04.01.1959 Ključ 2 VI, VII
30 GOSTIĆ UROŠ 02.11.1936. Doboj 3 I, VI, VII,VIII
31 DODIK MILORAD 12.03.1959. Laktaši 1 I, III, IV, VI, VII odustao od mandata
32 DUKIĆ GORDANA 26.07.1956. Prijedor 1 km IV, V, VI, VII,VIII
33 ĐURIĆ GORDANA 03.07.1962. Mostar 2 km VI, VII,VIII
34 IVANIĆ DIMITRIJE 26.03.1957Bijeljina 4 VI, VII
35 KOVAČEVIĆ PREDRAG 18.04.1961. Krmine 2 VI
36 PRODANOVIĆ LAZAR 01.03 1957 Bratunac 5 II, III, V, VI
37 RAJILIĆ SNjEŽANA 01.03 1965 Prijedor 1 V, VI
38 RADOJIČIĆ IGOR 13.09 1966 B. Luka 2 IV, VI, VII, VIII, IX
39 RISTIĆ IVKA 16.09 1949 Tešanj 3 km VI,VII,VIII
40 SIMIĆ KRSTAN 15.02 1948 S.Most 2 III, IV, V, VI, VII
41 SANDIĆ LjUBOMIR 05.11 1951 Srbac 1 V, VI
42 TOPOLOVIĆ MILOVAN 12.11 1956 Laktaši 1 VI odustao od mandata
43 TEŠANOVIĆ NADA 11.07 1952 B.Luka 2 VI,VII,VIII
44 ĆUK DOBROSLAV 20.11 1951 Trebinje 6 IV, VI odustao od mandata
45 ŠUŠIĆ ILIJA 06.08 1951 Konjic 3 VI
*42 JANjIĆ MIROSLAV 18.06 1964 Novi Grad 1 VI
*44 KOŠARAC STAŠA 19.03 1975 Sarajevo 6 VI
*31 JELAČA VESNA 09.01 1962 B. Krupa 1 V, VI
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA (PDP)
46 ANTEŠEVIĆ MILENKO 17.09 1950 Teslić 3 V, VI
47 ĐERIĆ ZORAN 10.04 1962 Rogatica 5 V,VI,VII,VIII
48 IVANIĆ MLADEN 16.09 1958 S.Most 2 V, VI, VII
49 MIRKOVIĆ SAVO 17.12 1958 Bijeljina 4 VI
50 SAKAN VELIMIR 05.12 1963 K.Varoš 2 V, VI,VIII
51 SAVIĆ RANKO 18.03 1954 Nevesinje 6 V, VI preminuo
52 SMILjANIĆ RANKO 17.07 1973 B.Luka 1 VI
53 POLjAŠEVIĆ VESELIN 12.05 1952 Doboj 3 VI
54 TRIFKOVIĆ NEVENKA 08.07 1958 Visoko 4 km V, VI
*47 TOMIĆ VITOMIR 25.04 1959 Zvornik 5 VI
*48 BOROJEVIĆ MILOVAN 27.10 1960 Kneževo 2 VI
*49 ZARIĆ MLAĐAN 16.10 1947 Bijeljina 4 VI
STRANKA DEM. AKCIJE (SDA)
55 AHMETOVIĆ SADIK 01.08 1969 Srebrenica 5 VI
56 BRANKOVIĆ OMER 28.10 1947 Višegrad 6 V, VI
57 BUBIĆ SENIJA 24.08 1963 Janjari 4 km VI
58 HAFIZOVIĆ ŠEVKET 29.04 1960 Srebrenica 5 VI, VII
59 SADOVIĆ TARIK 27.06 1956 Trebinje 6 km IV, VI, VII
60 GUŠIĆ DžEVAD 10.02 1960 Bratunac 5 IV,V,VI
*56 ĐUDERIJA MURAT 17.01 1955 Foča 5 VI
SRPSKA RADIKALNA STRANKA (SRS)
61 BOLjANOVIĆ SLAVKO 05.06 1958 Hadžići 6 IV,VI,VIII
62 LAZIĆ MILAN 27.02 1959 Ugljevik 4 III,IV,VI
63 MIHAJLICA MILANKO 13.11 1967 N.Grad 1 VI,VII, IX
64 RISTIĆ RADENKO 16.11 1953 Ključ 5 III,IV,VI
STRANKA ZA BiH (S BiH)
65 JAKOVLjEVIĆ MILOSAVA 05.02. 1960 Ključ 2 km VI
66 MEMON TOMISLAV 25.05 1949 B.Luka 2 km VI
67 MURSELOVIĆ MUHAREM 24.11 1947 Prijedor 1 V, VI, VII
68 OSMANČEVIĆ DžEVAD 17.11 1947 B.Luka 2 IV, V, VI
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH (SDP BiH)
69 KOPIĆ MEHMED 05.02 1937 Teslić 3 VI, VII
70 OSMIĆ ZEKERIJAH 02.08 1956 Brčko 4 IV, V, VI
71 POPOVIĆ SLOBODAN 15.09 1949 K.Varoš 2 km VI,VIII
SOCIJALISTIČKA PARTIJA RS (SP RS)
72 ĐURIĆ NEĐO 01.10 1955 Lopare 4 VI
73 TODORČEVIĆ RAJKO 23.06 1954 Šipovo 2 VI
74 ŠKREBIĆ DRAGUTIN 27.07 1959 Teslić 3 VI,VIII
DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ (DNS)
75 KALABIĆ DRAGO 01.11 1966 1 km IV, VI
76 MITROVIĆ HADžI JOVAN 06.10 1960 Zvornik 5 III, IV, V, VI
77 PAVIĆ MARKO 26.10 1947 Prijedor 1 II,V,VI.VII,VIII odustao od mandata
*77a RADIĆ - POPOVIĆ SLAVICA 02.07 1960 Omarska 2 IV, VI
SRPSKI NARODNI SAVEZ (SNS)
78 BOBIĆ RADOVAN 09.01 1948 Laktaši 1 km VI
DEMOKRATSKA STRANKA RS (DS RS)
79 VUKOTIĆ DUŠKO 22.06 1960 Tršić 5 km VI
DEMOKRATSKA PATRIOTSKA STRANKA (DPS)
80 JOTANOVIĆ DARKO 19.04 1973 B.Luka 2 km VI
STRANKA NARODNOG PREPOROD (SNP)
81 TRBIĆ RADIVOJE 13.03 1957 Čelinac 2 km VI
STRANKA PENZIONERA RS (SP RS)
82 BOGOSAVAC STOJAN 09.02 1936 Srbac 2 km V, VI
*82 NIKIĆ RUŽA 19.04 1939 Smoluća 4 VI
NOVA HRVATSKA INICIJATIVA (NHI)
83 TOMLjANOVIĆ TOMISLAV 14.05 1953 Derventa 3 km II, IV, V, VI