Verzija za štampanjePDF верзија

Deveti saziv

24.11 2014. godine - ...

 

R/B IME I PREZIME DATUM I MJESTO ROĐENjA IZBORNA JEDINICA SAZIV
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (SNSD)
1 AMIDžIĆ SRĐAN 26.12 1980 Banja Luka 3 IX
2 ADžIĆ ZORAN 30.12 1963 N. Gradiška 2 IX
3 BAJIĆ N. VANjA 03.11 1978 Novi Grad 1 IX
4 BOGDANIĆDRAGAN 05.07 1965 Teslić 5 IX
5 VIDAKOVIĆ MARKO 16.09 1984 Sarajevo 8 IX
6 VIDIĆ BOJAN 07.03 1979 Modriča 4 IX
7 VIŠKOVIĆ RADOVAN 01.02 1964 Milići 7 VII, VIII, IX
8 VUKOVIĆ ČEDO 20.03 1956 Kneževo 3 IX
9 VUKOVIĆ RADOVAN 12.11 1952 Bileća 9 VII, VIII, IX
10 DAVIDOVIĆ DRAGOLjUB 08.09 1946 Mrčevci 3 IX
11 ŽUNIĆ IGOR 01.02 1973 Derventa 4 IX
12 JAGODIĆ MILORAD 05.07 1951 Rogatica 8 IX
13 JERINIĆ GORAN 06.04 1964 Doboj 5 IX
14 JOVANOVIĆ SVETOZAR 07.01 1957 Bijeljina 6 VIII, IX
15 JUNGIĆ VESNA 29.05 1964 Derventa 4 VII, VIII, IX
16 KELEČEVIĆ SNjEŽANA   2 IX
17 KUZMIĆ NENAD   2 IX
18 LOVRIĆ MILICA   6 IX
19 MAKSIMOVIĆ SINIŠA   6 IX
20 MARKOVIĆ OBREN 17.11 1963 Zvornik 7 VII, VIII, IX
21 MILOVIĆ SRĐAN   9 IX
22 PETROVIĆ LUKA   9 IX
23 RADOJIČIĆ IGOR 13.09 1966 Banja Luka 3 IV, VI, VII, VIII, IX
24 SAVIĆ DUŠICA 13.09 1978 Loznica 7 VIII, IX
25 STOJIČIĆ ŽELjKA   3 IX
26 TADIĆ DRAGO 23.07 1958 Ljubija 1 VIII, IX
27 TAMINDžIJA ILIJA 10.01 1973 Nevesinje 9 VIII, IX
28 TEGELTIJA ZORAN 29.09 1961 M. Grad 3 V, IX
29 TEŠANOVIĆ GORDANA   3 IX
4* LUKIĆ JASNA 31.08 1965 Doboj   VII, IX
28* KOVAČ MILAN 05.10 1958 Šipovo   V, VIII. IX
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) PENZIONERI (PUP)* SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS (SRS RS)**
30 BANjAC DARKO 02.09 1978 Dubica 1 VIII, IX
31 BERIĆ DUŠAN 01.05 1956 Prijedor 1 V, VI, IX
32 BJELICA MILOVAN   8 IX (odustao od mandata)
33 BOŽOVIĆ MARINKO   8 IX
34 BUTULIJA BRANKO   9 IX
35 VASIĆ DRAGOMIR 30.10 1964 Tuzla 7 V, VI, IX
36 GAVRIĆ NIKOLA 24.06 1954 Doboj 5 VII, IX
37 GLAMOČAK NEDELjKO 15.10 1960 K.aroš 3 VIII, IX
38 GOVEDARICA VUKOTA 09.03 1976 Gacko 9 VII, VIII; IX
39 DUNjIĆ SLAVKO 11.04 1952 Foča 2 IV, V, VI, IX
40 ILIĆ SINIŠA   7 IX
41 JERINIĆ BORIS 04.12 1980 Doboj 5 VIII, IX
42 JOKSIMOVIĆ STEVO   4 IX
43 KARADžIĆ JOVIĆEVIĆ SONjA   8 IX
44 OSTOJIĆ IGOR   6 IX
45 PLANINČEVIĆ NADE 25.08 1968 Derventa 4 V, VI, IX
46 MAKSIMOVIĆ ZLATKO 06.01 1969 Bijeljina 6 VIII, IX
47 MIHAJLICA MILANKO ** 13.11 1967 N. Grad 1 VI, VII, IX
48 NIKOLIĆ SLAĐANA   6 IX
49 STANIĆ MILADIN      
50 STEVANDIĆ NENAD 12.10 1966 Drvar 3 VIII, IX
51 STEVANČEVIĆ ILIJA * 29.04 1937 B. Grahovo 3 VIII, IX
52 STOJANOVIĆ TOMICA 21.11 1969 Drvar 6 VII,VIII, IX
53 ŠEŠIĆ DAVOR   3 IX
32* MOTIKA NOVAK     IX
DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – NAPREDNA SRPSKA* – SRPSKA RADIKALNA STRANKA (DNS – NS - SRS)
54 GLIGORIĆ SLAVKO   5 IX
55 DAKIĆ MILAN   6 IX
56 ĐORĐIĆ GORAN * 14.04 1973 Ravensburg 2 IX
57 PAVIĆ MARKO 26.10 1947 Prijedor 1  
58 PETRIĆ NEDA   6 IX
59 STEVANOVIĆ SPOMENKA 01.04 1962 Zvornik 7 VII, VIII, IX
60 ČUBRILOVIĆ NEDELjKO   3  
61 ŠUKALO ADAM *   2 IX
57* IVIĆ DUŠAN     IX
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA (PDP)
62 BORENOVIĆ BRANISLAV 04.03 1974 S. Most 3 VII, Viii, IX
63 BRČKALO MIROSLAV   8 IX
64 BUNDALO PERICA 23.07 1958 Bos.Dubica 1 VII, IX
65 VUČUREVIĆ SLAVKO 25.07 1958 Trebinje 9 VIII, IX odustao od mandata
66 GALIĆ DRAGAN   7 IX
67 MARKOVIĆ SLAVIŠA   6 IX
68 ŠVRAKA MILAN 23.03 1962 Srbac 2 VIII, IX
65* POLOGOŠ ZORAN     IX
SOCIJALISTIČKA PARTIJA (SP)
69 GOJKOVIĆ ZDENKA   3 IX
70 ĐOKIĆ PETAR 29.07 1961 Brčko 6 III, IV, V, VII. VIII, IX
71 PROTIĆ SLOBODAN   2 IX
72 RISTIĆ DRAGAN   9 IX
73 MILAKOVIĆ NEDELjKO   3 IX
70* DRINIĆ DOBRILA     IX
NARODNI DEMOKRATSKI POKRET (NDP)
74 ANDRIĆ ZORKA 13.05 1961 BranešciD 3 IX
75 JANDRIĆ KRSTO 27.09 1958 Šipovo 3 III, V, VIII, IX
76 KRSMANOVIĆ ZDRAVKO 10.02 1957 Foča 9 IX
77 MITROVIĆ VOJIN   6 IX
78 ČAVIĆ DRAGAN 10.03 1958 Zenica 3 IV, VIII, IX
DOMOVINA ( SDA - )
79 BRATIĆ SENAD 31.05 1963 B. Novi 1 VIII, IX
80 LOVRIĆ IVANA   1 IX
81 OSMANOVIĆ ADIL 24.07.1963. Teslić 5 V, IX
82 RAMIĆ EDIN   7 IX
83 ČIVIĆ NEDIM   7