Verzija za štampanjePDF верзија

Peti saziv

16.12 2000. godine - 28.11 2002. godine

 

R/B IME I PREZIME DATUM I MJESTO ROĐENjA SAZIV
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)
1 BOJIĆ BORISLAV 16.11 1960 Prijedor IV, V, VI, VII
2 VASIĆ NEMANjA 30.10 1954 Prnjavor II,III,IV,V odustao odmandata
3 ĆURGUZ PANTELIJA 11.09 1958 Dubica V
4 RAĐEVIĆ DESANKA 20.08 1947 Gradiška V
5 BERIĆ DUŠAN 01.05 1956 Prijedor V, VI , IX odustao od mandata
6 VOJINOVIĆ VUKAŠIN 06.11 1956 Laktaši IV, V
7 POPOVIĆ GORAN 03.05 1955 Banja Luka I, II, V odustao od mandata
8 ĐEKANOVIĆ NEDELjKO 15.11 1958 K. Varoš I, V
9 STUPAR DUŠAN 26.10 1951 N. Grad V
10 EĆIM-ZLOJUTRO VESNA 04.02 1961 Banja Luka V, VI
11 PARAVAC BORISLAV 18.02 1943 Doboj II, III, IV, V
12 STOJIČIĆ DUŠAN 28.10 1963 Jajce V, VI, VII
13 RISTIĆ ĐUKA 08.09 1952 Modriča V
14 TRIFUNOVIĆ BRANKA 21.01 1967 Zenica V, VI
15 PLANINČEVIĆ NADE 25.08 1968 Derventa V, VI, IX
16 JOSIPOVIĆ MIĆO 04.03 1960 Modriča IV, V
17 ARSENOVIĆ ĐOJO 06.01 1952 Bijeljina II, V, VI
18 SEKULIĆ JELICA 02.11 1961 Priboj V, VI
19 KOJIĆ SIMO 16.01 1954 Brčko II, III, V
20 BENOVIĆ TOMO 06.01 1958 Ugljevik V
21 JOVIĆ STOJAN 04.09 1947 Bijeljina V
22 BANDUKA VIDOMIR 09.01 1953 Hadžići V
23 KALINIĆ DRAGAN 19.09 1948 Sarajevo I, II, III, IV, V, VI
24 VASIĆ DRAGOMIR 30.11 1964 Tuzla V, VI, IX
25 TUPAJIĆ MILAN 02.06 1954 Sokolac II, III, IV, V, VI
26 STANIĆ MILENKO 10.03 1962 Vlasenica I, V, VI
27 SAVKIĆ TOMISLAV 01.01 1956 Milići I, V, VI
28 ŠARABA SLOBODAN 12.12.1960 Trebinje IV, V odustao od mandata
29 RADOVIĆ NADE 26.01 1951 Foča V
30 VUKOVIĆ RADOSLAV 16.01 1939 V
31 KOŠARAC MIRJANA 08.05 1958 Gacko V, VI,
*2 UMIĆEVIĆ MOMIR 04.12 1951 Novi Grad V, VI,
*7 MEDIĆ STEVAN 09.01 1951 Šipovo I, II, V
*28 PEJOVIĆ DUŠKO 10.02 1960 Čajniče I, II, V
*5 DUNjIĆ SLAVKO 11.04 1952 Foča IV, V, VI, IX
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA (PDP)
32 TODOROVIĆ STOJAN 09.04 1938 Rogatica III, V
33 ĐAKOVIĆ NADA 03.03 1943 Prijedor V
34 IVANIĆ MLADEN 16.09 1958 S. Most V,VI, VII
35 JURIŠIĆ MIRO 05.08 1955 Ribnik V
36 MIKEREVIĆ DRAGAN 12.02 1955 Doboj V, VII
37 DRAGIČEVIĆ PETAR 30.08 1954 Bijeljina V
38 TRIFKOVIĆ NEVENKA 08.07 1958 Visoko V, VI
39 BABIĆ NADA 29.08 1952 Bijeljina V
40 ĐERIĆ ZORAN 10.04 1962 Rogatica V,VI,VII,VIII
41 SAVIĆ RANKO 18.03 1954 Nevesinje V,VI
42 DUTINA JOVAN 14.09 1939 Trebinje V preminuo
*34 ANTEŠEVIĆ MILENKO 17.09 1950 Teslić V, VI
*36 KOZOMARA RISTO   V odustao od mandata
*36a SAKAN VELIMIR 05.12 1963 K. Varoš V,VI,VIII
*42 RADOVANOVIĆ VINKO 03.08 1957 Sarajevo V
STRANKA NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (SNSD)
43 KRAGULj NIKOLA 19.04 1946 Gradiška IV, V
44 ŠEVO NADA 08.10.1949 V
45 SANDIĆ LjUBOMIR 05.11 1951 Srbac V
46 RAJILIĆ SNjEŽANA 01.03 1965 Prijedor V, VI
47 SIMIĆ KRSTAN 15.02 1948 S. Most III, IV ,V, VI, VII
48 TEGELTIJA ZORAN 29.09 1961 M. Grad V,
49 KOVAČ MILAN 05.10 1958 Šipovo V, VIII, IX
50 ŽIVKOVIĆ MILORAD 02.05.1963. M. Grad V
51 PAJIĆ DRAGAN 14.03 1956 Gacko V
52 NEŠKOVIĆ BRANKO 06.08 1961 Goražde V
53 RADIĆ JOVO 06.09 1945 Tuzla IV,V
*43 JELAČA VESNA 09.01 1962 B. Krupa V, VI
*44 ELENKOV RADOJKA 05.05 1942 Prijedor V
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (SDA)
54 ČIRKIN SEAD 20.11 1960 Kozarac V
55 OSMANOVIĆ ADIL 24.07.1963. Teslić V, IX
56 TIHIĆ SULEJMAN 26.11 1951 Šamac III, IV, V
57 JAHIĆ MENSURA 28.11 1947 Zvornik IV, V
58 GUŠIĆ DžEVAD 10.02 1960 Bratunac IV, V, VI
59 BRANKOVIĆ OMER 28.10 1947 Višegrad V, VI
SOCIJALISTIČKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE (SPRS)
60 JANDRIĆ KRSTO 27.09 1958 Šipovo III, V, VIII, IX
61 MIKEŠ MIROSLAV 27.02 1954 Sarajevo V
62 PAVLOVIĆ RADE 18.07 1946 Teslić III, V
63 ĐOKIĆ PETAR 29.07 1961 Brčko III, IV, V, VII, VIII, IX
DEMOKRATSKA SOCIJALISTIČKA PARTIJA (DSP)
64 TRIVANOVIĆ DRAGOLjUB 22.01 1953 N. Grad II, III, V
65 DUKIĆ GORDANA 26.07 1956 Prijedor IV,V,VI,VII,VIII
66 RADMANOVIĆ NEBOJŠA 05.02 1949 B. Luka IV, V
67 PRODANOVIĆ LAZAR 01.01.1957. Bratunac II, III, V, VI
*64 NOVAKOVIĆ MIRKO 01.01.1958. B. Novi V
SOCIJAL- DEMOKRATSKA PARTIJA (SDP)
68 SUHONjIĆ REMZO 20.04 1936 Gradiška V
69 HAZNADAR DžEVAD 17.05 1948 V
70 SELjUBAC VESNA 11.07 1952 Tešanj IV, V
71 OSMIĆ ZEKERIJAH 02.08 1956 Brčko IV, V, VI
*69 HODžIĆ FATIMA 09.02 1962 Šipovo V
*69a KARABEGOVIĆ ZLATAN 11.03 1970 Banja Luka V
STRANKA ZA BiH (S BiH)
72 MURSELOVIĆ MUHAREM 24.11 1947 Prijedor V, VI, VII
73 OSMANČEVIĆ DžEVAD 17.11 1947 Banja Luka IV, V, VI
74 KADRIĆ REMZIJA 29.01 1955 Višegrad IV, V
75 HALILAGIĆ RASIM 21.07 1948 Goražde V
DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ (DNS)
76 PAVIĆ MARKO 26.10 1947 Prijedor II, V, VI, VII,VIII
77 KOSTIĆ DRAGAN 05.08 1957 M.Grad V
78 MITROVIĆ JOVAN 06.10 1960 Zvornik III, IV, V, VI
SRPSKI NARODNI SAVEZ (SNS)
79 PLAVŠIĆ BILjANA 07.07 1930 V
80 FILIPIĆ MILORAD 18.03 1961 Šekovići V
*79 CVIJIĆ RANKO 25.03 1946 Gradiška V
*79 a NEDIĆ SLAVKO 29.11 1958 Gračanica V
STRANKA PENZIONERA REPUBLIKE SRPSKE (SP RS)
81 BOGOSAVAC STOJAN 09.02 1936 Banja Luka V, VI
DEMOKRATSKA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE (DS RS)
82 ANTONIĆ GAVRILO 28.10 1953 Bijeljina V
NOVA HRVATSKA INICIJATIVA (NHI)
83 TOMISLAV TOMLjANOVIĆ 14.05 1953 Derventa II, IV, V, VI